P&B Incubator
Inkubator zaawansowanych technologii

AKTUALNOŚCI

2021-08-03
Konkurs Granty na Eurogranty

Miło nam poinformować, że spółka P&B Incubator otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszenego Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: Granty na Eurogranty


2018-12-12
Nowy projekt robotów inspekcyjnych

W ramach realizacji umowy o współpracy zawartej w roku 2016 z Centrum Transferu Technologii Fundacji Progress & Business, opracowany został projekt funkcjonalny mobilnego robota inspekcyjnego o wysokim poziomie autonomii na platformie RHINO (lub równoważnej)


2018-11-30
System rejestracji i oceny innowacji

Zachęcamy przedsiębiorców rozpoczynających działalność do korzystania z "Systemu rejestracji i oceny innowacji" dostępnego na stronie www.pbf.pl/sites/innowacje


2018-10-30
Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Członka Zarządu Spółki

Miło nam poinformować, że w wyniku postępowania konkursowego Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Zgromadzeniu Wspólników powołanie na stanowisko Członka Zarządu P&B Incubator Sp. z o.o. Panią mgr  Inez Badecką. 


2018-10-04
Dotacje PARP dla MŚP w ramach poddziałania 2.3.2

Ekspert P&B Incubator Sp. z o.o. wzięła udział w szkoleniu PARP nt. poddziałania 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP” POIR. Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców do współpracy przy opracowywaniu planu projektów badawczych


2018-09-30
Wykorzystanie systemu „Forgnosis” w badaniach delfickich w projekcie H2020 MOVING

Innowacyjny system badań delfickich Forgnosis.eu obsługiwany przez P&B Incubator jest wykorzystywany obecnie do badań prognostycznych w projekcie o akronimie MOVING Programu Ramowego UE Horizon 2020


2016-09-10
Rozpoczęcie współpracy dotyczącej wdrożeń robotów mobilnych

Na podstawie umowy zawartej z Fundacją Progress & Business, Spółka P&B Incubator nawiązała współpracę wdrożeniową dotyczącą wykorzystania wyników projektu POIG SCETIST w zakresie robotyki


2016-08-22
Konkurs na stanowisko członka zarządu spółki

Rada Nadzorcza P&B Incubator Sp. z o.o. w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko członka zarządku spółki z możliwością późniejszego objęcia stanowiska Prezesa Zarządu