P&B Incubator
Inkubator zaawansowanych technologii
2018-10-30

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Członka Zarządu Spółki

Miło nam poinformować, że w wyniku postępowania konkursowego Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Zgromadzeniu Wspólników powołanie na stanowisko Członka Zarządu Panią mgr  Inez Badecką. W związku z tym Zgromadzenie podjęło odpowiednie decyzje umożliwiające wpis nowego Członka Zarządu do Krajowego Rejestru Sądowego. Pani mgr Badecka, która była do tej pory Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jest specjalistką i współautorką publikacji z zakresu efektywności i konkurencyjności oprogramowania, drukowanych m.in. przez Wydawnictwo Springer, odpowiadać będzie m.in. za wdrożenia oprogramowania wspomagającego crowdsourcing i ankiety delfickie oraz za usługi inkubatorowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw.