P&B Incubator
Inkubator zaawansowanych technologii
2018-11-30

System rejestracji i oceny innowacji

Zachęcamy przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie zaawansowanych technologii do korzystania z „Systemu rejestracji i oceny innowacji", dostępnego na stronie http://www.pbf.pl/sites/innowacje/

Rejestrowane mogą być:

  • innowacje technologiczne
  • nowe produkty
  • licencje i patenty przeznaczone na sprzedaż
  • innowacje organizacyjne
  • wstępne idee zgłaszane przez studentów i doktorantów uczelni

Podstawowym celem systemu jest wskazanie konkretnych możliwości i sposobów wdrożenia pomysłów innowacyjnych. Po wstepnej ocenie, której wynikiem może być zakwalifikowanie do programu wsparcia innowacji, zgłaszajacy mogą uzyskać pomoc doradczą w zakresie pozyskania finansowania komercjalizacji swojego pomysłu, która - na mocy umowy z Centrum Transferu technologii Fundacji Progress and Business - udzielana jest przez ekspertów P&B Incubator (usługa odpłatna wg cennika).

Dalszych informacji udziela Pani Inez Badecka: office (at) pbincubator.eu.