P&B Incubator
Inkubator zaawansowanych technologii
2018-10-04

Dotacje PARP dla MŚP w ramach poddziałania 2.3.2

W dniu 4 października br. przedstawicielka grupy eksperciej P&B Incubator Sp. z o.o. wzięła udział w szkoleniu dla Wnioskodawców poddziałania 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.2 mogą składać mikro, mali i średni przedsiębiorcy i przeznaczyć otrzymane środki na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy – jednostki naukowej posiadającej co najmniej kategorię B MNiSW - usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Dotacja może wynosić do 340000 złotych przy poziomie dofinansowania do 85%. Ponadto od bieżącego roku dofinansowane mogą być inwestycje proinnowacyje firm, które zakończyły część badawczą „Bonu na innowacje".

W ofercie Spółki znajduje się usługa ekspercka polegająca przygotowaniu wniosków o „Bony na innowacje dla MŚP” z zakresu m.in. informatyki, automatyki, inżynierii środowiska, produkcji mebli. Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców do współpracy przy opracowywaniu planu projektów badawczych, które mogłyby być dofinansowane przez PARP w ramch konkursu poddziałania 2.3.2 POIR  planowanego na pierwszy kwartał 2019. Informacji udziela P. Inez Badecka, office (at) pbincubator.eu.