P&B Incubator
Inkubator zaawansowanych technologii
2021-08-03

Konkurs Granty na Eurogranty

Miło nam poinformować, że spółka P&B Incubator otrzymała dofinansowanie w ramach projektu:

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 2, Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty.

 

Celem konkursu było sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

P&B Incubtaror Sp. z o.o był partnerem w międzynarodowym Konsorcjum składającym się z 20 Instytucji, które brało udział w konkursie o Eurogrant: "Human factors, and social, societal, and organisational aspects for disaster-resilient societies" organizowanym przez Komisję Europejską w ramach programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji - Horyzont 2020. 

Celem projektu jest przygotowanie społeczeństw UE na występowanie ekstremalnych i wielokrotnych katastrof, ustalenie wpływu różnic kulturowych na budowanie odpornego społeczeństwa w kontekście zachowania jednostek i społeczności w sytuacjach kryzysowych, wykorzystanie nowych technologii do projektowania scenariuszy reagowania oraz środków odbudowy po katastrofach.